Cins: Phytolacca - Çiçəbahar print

Əsasən, Amerika materikinin tropik və subtropik vilayətlərində 11 növü var.  Azərbaycanda 1 növü var. Ona Böyük Qafqazın dağətəyi və Lənkəranın aran ərazilərində bağlarda, əkin sahələrində, dincə qoyulmuş torpaqlarda, yol kənarlarında rast gəlinir. Gövdə və yarpağın qırmızımtıl, meyvəsinin qaramtıl çernil rəngli olması ilə seçilir. Dekorativ, boya, dərman bitkisidir.