Cins: Parrotia - Dəmirağacı print

Talışda və Şimali İranda yayılan 1 növünə Azərbaycanda da rast gəlinir. Talışın aran, dağətəyi və aşağı dağ qurşağında 400 m-ə qədər olan hirkan tipli meşələrin əsas ağac cinslərindən biridir. Yuxarı qalxdıqca (1200 m və yuxarı) tək-tək və ya xırda qruplar halında rast gəlinir.