Cins: Aesculus - Atşabalıdı + print

Avroasiya və Şimali Amerikada məlum 18-20 növündən Azərbaycanda, xüsusən aran və dağətəyi rayonlarında, şəhər və kəndlərin yaşıllaşdırılmasında 1 növünə təsadüf olunur.