Cins: Peganum - Üzərrik print

Şərq yarımkürəsində Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrindən Monqolustana qədər və Meksikada 6 növü yayılmışdır. Qafqazda və Azərbaycanda 1 növü var.