Cins: Trachomitum - Kəndir print

Avroasiya, Şimali Amerika və Qafqazda yayılan 6 növündən Azərbaycanda 2 növünə rast gəlinir. Çoxillik otlardır. Növləri bir-birindən yarpaq və çiçək qrupunun əlamətləri ilə fərqləndirilir. Dərman və texniki əhəmiyyətli bitkilərdir.