Cins: Ipomoea - İpomey + print

İsti və tropik iqlimli ölkələrdə yayılan 300 növü var. Azərbaycanda 1 növü bir sıra aran və dağətəyi rayonlarında bağ və parklarda bəzək məqsədilə becərilir.