Cins: +Budleya (Buddleja) print

Fəsilənin arealında olan 100 növ var. Azərbaycanda 2 növü məlumdur. Bakı, Abşeron və Gəncədə bağ və parklarda becərilir. Kol bitkiləridir. Cinsin növləri bir-birindən yarpağın, zoğun və qutucuq meyvənin forması ilə fərqləndirilir. Dekorativ, çiçəkləri ətirli bitkilərdir.