Cins: Chaenorhinum - Xenorinum print

Avroasiya, Şimali Amerika (adventiv) və Qafqazda yayılan 20 növü vardır. Azərbaycanda 2 növü məlumdur. Onlar Kiçik Qafqazın Mərkəzi (Şuşa), Naxçıvanın dağlıq yerlərində və Diabarda aşağı və orta dağ qurşağında quraq daşlı, gilli yamaclarda, çay sahillərində yayılmışdır.