Cins: Rheum - Rəvənd print

Avroasiya və Qafqazda 30-dan çox növü yayılmışdır. Azərbaycanda – Naxçıvan Respublikası ərazisində 2 növə rast gəlinir. Cinsin növləri gövdə yarpaqları və meyvənin əlamətləri ilə fərqləndirilir. Qədim zamanlardan İran və Ərəbistanda qida və dərman bitkisi kimi istifadə olunub.