Cins: Astragalus - Gəvən və ya paxladən print

Hazırda dünyada, xüsusən quraq iqlimli ölkələrdə 2400 gəvən növü məlumdur (Yakovlev, Kamelin, 1983). Müasir Azərbaycan florasında 38 seksiyaya və 9 yarımcinsə aid 142 növ gəvən vardır.