Cins: Cicer - Noxud print

Aralıq dənizi Şərqi və Cənubi-Şərqi Asiyada, 5000 m-dək hündürlükdə dağlarda yayılan 25 növü var. Azərbaycanda yabanı halda 2 növü var. Azərbaycanda yabanı halda Naxçıvanın dağlıq ərazilərində, daşlı-qayalı yamaclarda yayılan 1 növü var. Bir növü isə (qoyun noxudu) Azərbaycanda qiymətli qida bitkisi kimi becərilir. Yabanı növü çoxillik, vəzli-tükcüklü, 20-40 sm hündürlükdə, tacı mavi, paxlası oval-uzunsov, toxumu qaramtıl-boz rəngli bitkidir.