Növ: Sagittaria trifolia - Üçyarpaq oxyarpaq print

Sagittaria trifolia - üçyarpaq oxyarpaq Lənkəranda yayılmışdır. Yarpaqları uzun saplaqlı, oxşəkilli, ayası üçbucaqşəkilli, ləçəkləri ağdır. Erkəkcik tozluğu sarı rənglidir. Kökümsovundan nişasta alınır.