Növ: Damasonium alisma print

Aran rayonlarındakı (Kür-Araz ovalığı, Lənkəran aranı) su bataqlıq sahələrində yayılmışdır. Hündürlüyü 8-30 sm olan bitkidir. Ləçəkləri ağdır. Çiçək qrupu çətir yaxud süpürgə şəkillidir. Əsas nişanəsi meyvəsinin ulduzşəkilli olmasıdır.