Növ: Berteroa incana print

Onun Xəzərətrafında, bir qədər şimalda mövcud arealı Abşerona doğru xeyli genişlənmişdir. Ləçəkləri ağ rənglidir. Buynuzcuq meyvəsi şişgin, tükcüklüdür. İkiillik ot bitkisidir.