Cins: Perilla - Perilla print

Hindistan və Şərqi Asiyada yayılan 3-5 növü var. “Qafqaz florası”nda (1967) verilən 2 növdən birinin (P.frutescens) yağlı və bəzək bitkisi kimi Ön Qafqaz, Qərbi Zaqafqaziya və eləcə də Talışda rast gəlinməsi qeyd olunur. Qafqazda məlum digər növdən P.mankiensis-dən çiçəyinin çəhrayı deyil, ağ olması ilə fərqlənir.