Cins: Kemulariella - Kemularella print

Cinsin 5-6 növü var. Onlar əsasən, Qərbi Gürcüstanda (Kolxida dağlarında) yayılıb. Yüksək dağlıqlarda, daş-qaya üzərində (litofil) yayılan bitkilərdir. Cins Azərbaycan florası üçün yenidir. Azərbaycanda 1 növü var.