Cins: Nymphaea - Suzanbağı print

Cinsin əsasən, tropik ölkələrdə yayılan 38 növü var. Azərbaycanda 2 növünə rast gəlinir. Hər iki növ nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilərdir. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına (2013) daxil edilmişdir.