Cins: Ceratophyllum - Buynuzyarpaq print

Demək olar ki, kosmopolit areala malik 6-10 növü vardır. Azərbaycanda – Lənkəran, Qobustan,Kür-Araz ovalığı və Kiçik Qafqazın şimalında, göllərdə, axmazlarda, kanallarda yayılan 3 növü vardır. Su bitkisidir, kökü yoxdur. Ləçəksiz, çoxillik ot bitkisidir. Bircinslidir, mayalanması suda gedir.