Cins: Aconitella - Akonitella print

Avroasiya məkanında 8 növü yayılmışdır. AzərbaycandaTalışın quraq Diabar ərazisində, orta dağ qurşağında, daşlı yamaclarda 1 növünün yayılması qeyd olunur. Gövdəsi budaqlanan, hündürlüyü 50 sm-dək olan birillik bitkidir. Çiçəkləri mavi rənglidir.