Cins: Ceratocephala - Buynuzbaş print

Avroasiyada 2 növü yayılmışdır. Bu növlərə eyni zamanda Azərbaycanda da rast gəlinir. Onlara Azərbaycanın əksər aran və dağətəyi rayonlarında, bəzən orta dağ qurşağınadək (Diabar) daşlı yamaclarda, dincə qoyulmuş əkin sahələrində, yarımsəhralarda təsadüf olunur. Meyvəsinin əlamətləri ilə seçilir. Birillik ot bitkiləridir.