Cins: Garidella - Güyümbaş print

Aralıq dənizi ölkələrində və Qafqazda 5-6 növü yayılmışdır. Azərbaycanda əksər rayonlarda, aşağı dağ qurşağında, meşənin açıq yerlərində, kolluqlarda, quraq yamaclarda, kolluqlarda yayılan 1 növü vardır. Birillik, alçaq boylu bitkidir. Çiçəkləri tək-tək yerləşir, ağ və ya qırmızımtıl rənglidir.