Cins: Batrachium - Suincilosu print

Mülayim və isti qurşaqda, eləcə də Qafqazda bir neçə növü yayılmışdır. Azərbaycanda 3 növü var. Onlara respublikanın əksər rayonlarında arandan yuxarı dağqurşağınadək dayaz və sakit axan sularda, göllərdə, şoran sulu axmazlarda rast gəlinir. Növləri yarpağın və çiçəyin əlamətləri və ölçüləri ilə fərqlənirlər. Akvariumlarda becərilə bilər. Mal-qara üçün yem bitkisi kimi də faydalıdır.