Taxus baccata - Giləmeyvəli qaraçöhrə print

Müəllif: Emil Xəlilov