Cins: Corydalis - Mahmızlalə print

Dünyanın əksər ölkələrində 100-dən artıq növü var. Azərbaycanda demək olar ki, bütün regionlarda aşağı dağ qurşağından alp çəmənliklərinə qədər daşlı-qayalı yerlərdə, meşələrdə kolluqlarda 8 növü məlumdur. Gövdə yarpaqlarının, kasayarpaqlarının və kökyumrularının əlamətləri növlərin təyinində istifadə olunur.