Cins: Herniaria - Herniyar print

Avroasiya və Afrika ölkələrində yayılan 15 növü var. Azərbaycanda əksər rayonlarda arandan alp qurşağınadək daşlı-qayalı yerlərdə, çay və yol kənarlarında, bağlarda, bəzən alaq bitkisi kimi yayılan 5 növü yayılmışdır. Bitkinin habitusu, həyat forması, kasayarpaqlarının əlamətləri növlərin təyinində istifadə olunur.