Cins: Acanthophyllum - Tikanyarpaq print

Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrində 3 növü yayılmışdır. Onlara Azərbaycanda – Naxçıvan, Kiçik Qafqaz və Zuvandda orta dağ qurşağınadək quraq, daşlı-çınqıllı yerlərdə rast gəlinir. Cinsin növlərini təyin edərkən çiçəyin ölçüləri, yarpağın konsistensiyası əsas götürülür.