Cins: Paronychia - Yerköpüyü print

Aralıq dənizi və bütövlükdə Avroasiya ölkələrində yayılan 40-dan artıq növü var. Azərbaycanda – Naxçıvan, Kiçik Qafqaz, Diabar, Kür aranı və Bozqır yayla rayonlarında quraq, gilli-daşlı yamaclarda 4 növü yayılmışdır. Alçaq boylu, çoxillik ot bitkisidir. Dekorativ əhəmiyyətlidir və bəzək bitkisi kimi istifadə olunur.