Növ: Agrostemma githago print

Əksər rayonlarda arandan orta dağ qurşağınadək, adətən, taxıl zəmilərində rast gəlinir. Dənli bitkilər içərisində ən geniş yayılan alaq bitkisidir.  Tükcüklərlə örtülüdür, toxumları qara, qəhvəyi, tikancıqlarla örtülüdür. Birillik ot bitkisidir.