Fəsilə: Melanthiaceae - Melantiumlar print

Azərbaycanda 3 cinsin növlərinə rast gəlinir. Asırqal və ona yaxın cinslərdə kökümsov, danaqıran və ona yaxın cinslərdə isə soğanaqlı növlər toplanmışdır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.