Növ: Coronaria temontesa print

Əsasən, Lənkəran rayonu ərazisində aşağı və orta dağ qurşağı meşələrində, meşə və kolluqlarda, meşəarası talalarda yayılmışdır. Bu növə həmçinin Arazboyu bəzi sahələrdə rast gəlinməsi ehtimal olunur.