Fəsilə: Alliaceae - Soğançiçəklilər print

Avstraliyadan başqa dünyanın bütün materiklərində yayılan 30 cinsə aid 650-dən çox növü var. Əksər növləri Şimal yarımkürəsinin mülayim iqlimli ölkələrində yayılmışdır. Azərbaycanda 2 cinsin növlərinə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.