Növ: Kohlrauschia velutina - Məxmərvari kolrauşiya print

Kohlrauschiya prolifera - məxmərvari kolrauşiya seyrək yayılmışdır. Əsasən, Abşeron və Lənkəranda dənizsahili və düzənliklərdə qumsal yerlərdə rast gəlinir.