Növ: Myosoton aquaticum print

Bu növə Azərbaycanın Qafqaz və Lənkəran regionlarında, arandan orta dağ qurşağınadək çay sahillərində, meşənin açıq yerlərində, bataqlıq ətrafında rast gəlinir.