Fəsilə: Araceae - Danaayağıçiçəklilər print

Əksər nümayəndələri tropik ölkələrdə, yalnız bəzi növləri mülayim qurşaqda yayılan 110 cins üzrə 2500-dən çox növü vardır. Azərbaycanda 2 cinsin növlərinə rast gəlinir. Cinslər əsasən yarpaqların formaları ilə fərqləndirilir. Monstera və Calla cinslərinin növləri Azərbaycanda becərilir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.