Fəsilə: Lauraceae - Lavrkimilər print

Hər iki yarımkürənin tropik və subtropik ölkələrində bitən 45 cins üzrə 100-dən çox növü var. Azərbaycanda 2 cins üzrə 3 növü yayılıb.

  • Cins: Cinnamonum - Darçın ağacı +
  • Cins: Laurus - Lavr və ya dəfnə ağacı +

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.