Fəsilə: Ceratophyllaceae - Buynuzyarpaqkimilər print

Geniş yayılan 1 cinsi əhatə edir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.