Fəsilə: Nelumbonaceae - Şanagülləkimilər print

Fəsilənin 1 cinsi məlumdur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.