Cins: Woodsia - Vudsiya print

Dünyanın dağlıq vilayətlərində yayılmış 25-30 növü var. Azərbaycanda 2 növü məlumdur. Hər iki növ, əsasən, Böyük və Kiçik Qafqaz regionlarının dağlıq ərazilərində qaya çatlarında bitir. Sistematik əlamətləri yarpaq ayasının forması və konsistensiyasıdır.