Fəsilə: Paeoniaceae - Pionkimilər print

Şimali Amerikanın qərb vilayətləri, Asiyanın mülayim və soyuq iqlimli regionlarında və Aralıq dənizi ölkələrində yayılan 35-40 növü vardır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.