Fəsilə: Phytolaccaceae - Çiçəbaharkimilər print

Fəsiləyə 23 cins üzrə 120-yə qədər növ daxildir. Azərbaycanda 1 cinsin 1 növünə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.