Fəsilə: Nyctaginaceae - Gecəçiçəyikimilər print

Azərbaycanda kulturada və çox vaxt yabanılaşan 1 cins üzrə 2 növünə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.