Fəsilə: Portulacaceae - Pərpərən print

Dünyanın əksər yerlərində, xüsusən Amerikada yayılan 17 cinsə aid 2000-dən çox növü var. Azərbaycanda 1 cinsin növlərinə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.