Fəsilə: Basellaceae - Bazillakimilər print

Əsasən, Amerika və Afrikanın tropik, subtropik ölkələrində yayılan 2 cins üzrə 20 növündən Azərbaycanda yalnız kulturada 1 cinsin 1 növünə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.