Fəsilə: Platanaceae - Çinarkimilər print

Fəsiləyə 1 cins daxildir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.