Fəsilə: Fagaceae - Fıstıqçiçəklilər print

Ağac bitkiləridir. Fəsilənin 7 cinsi var. Azərbaycanda 3 cinsə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.