Fəsilə: Corylaceae - Fındıqçiçəklilər print

Fəsilənin Azərbaycanda 2 cinsi var.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.