Fəsilə: Hypericaceae - Dazıçiçəklilər print

Əsasən, tropik ölkələrdə yayılan 40-dan çox cinsi əhatə edən 1000-dən çox növü vardır. Çoxillik ot, yarımkol və kol bitkiləridir. Azərbaycanda 1 cinsi var.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.