Fəsilə: Elatinaceae - Hüyəməcikçiçəklilər print

Əsasən, ot bitkiləri olub, mülayim qurşaqdan tropik zonaya qədər yayılan 2 cins üzrə 40 növü vardır. Azərbaycanda hər 2 cinsdən olan 2 növə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.