Fəsilə: Ericaceae - Erikaçiçəklilər print

Fəsilə 100 cinsə aid 3000-dən çox növü əhatə edir. Dünyanın əksər regionlarında (səhra və bozqır ekosistemlərindən başqa) rast gəlinir. Əsasən, ağac və kollardır. Azərbaycanda 3 cins üzrə 6 növü vardır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.