Fəsilə: Ebenaceae - Ebenaçiçəklilər print

Əsasən, tropik ölkələrdə yayılan 3 cins üzrə 500-dən çox növü vardır. Azərbaycanda 1 cinsin növlərinə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.